HOMAGE VELIKANOM: OKROGLA MIZA O RAVNANJU Z DREVESI V URBANEM OKOLJU

By 1 avgusta, 2022 No Comments

23 avgusta, 2022 17:00

Datum

23.08.2022

Ura

Pričetek ob 17. uri

Lokacija

Park pred Gimnazijo
Vodnikova cesta 2,
3320 Velenje,
Slovenia
v primeru dežja Pekarna v Starem Velenju

17.00 PRIKAZ VRVNE TEHNIKE

Prikaz vrvne tehnike bo izvedel Sebastjan Domenih, eden vodilnih v Sloveniji, član ADS (Arboristično društvo Slovenije), ki se z arboristiko profesionalno ukvarja od leta 2007, pred tem pa jo je izvajal kot zaposleni v različnih podjetjih.

Izvaja tudi tečaje arboristične vrvne tehnike v Sloveniji, na Hrvaškem in v Nemčiji. Ponaša se tudi s certifikatom ETW (European Tree Worker), ID 006939, pridobljenim leta 2018, registriran pri EAC (European Arborist Council) in z inštruktorskim nazivom potrjenim v Nemčiji, tudi leta 2018.

 

18.00 OKROGLA MIZA

Kulturno-izobraževalni projekt Homage velikanom senzibilizira javnost za drevesa ter ozavešča o vlogi dreves v urbanem okolju, s tem pa o pomenu trajnostnega ravnanja z njimi in skrbnega načrtovanja novih zasaditev. Ukvarja se s konflikti med drevesi in infrastrukturnimi potrebami, željami prebivalcev, stroški vzdrževanja in drugimi okoliščinami, ki pogosto prevagajo na tehtnici med ohranitvijo in odstranitvijo drevesa. Z okroglo mizo tehtno izbranih sogovornikov niza znanstvene argumente v prid ohranjanju dreves in išče strokovne odgovore na vprašanja javnosti v zvezi z negovanjem dreves in grmovnic ter novimi zasaditvami. Z ustvarjanjem konstruktivnega javnega diskurza različnih deležnikov spodbuja razmislek, kako lahko vsi storimo več, da bomo ohranili več dreves.

Gosti:

  • Nataša Dolejši (Velenjčanka, ki med drugim vodi urbane sprehode, piše priročnike o drevesih in svetuje o negi in zasaditvi dreves tudi Mestni občini Velenje)
  • krajinska arhitektka in naravovarstvenica Tina Trampuš (preko strokovnih mnenj, v poljudnih člankih ter na javnih dogodkih ljubitelje in strokovnjake vabi k razumevanju in spoštovanju ter strokovni in spoštljivi negi dreves)
  • Robert Brus (redni profesor na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in znanstveni raziskovalec, ki ga zanima tudi uporaba dreves v urbanem okolju, arhitekturi in umetnosti)
  • Vida Kac, predstavnica Mestne občine Velenje

Dogodek bo potekal v učilnici na prostem pod hrastom v gimnazijskem parku.

V primeru slabega vremena se dogodek seli v Pekarno v Starem Velenju.

Dogodek organizirata KID Comadres in Mladinski center Velenje

Po okrogli mizi Homage velikanom vas vabimo na zakusko, na kateri bomo degustirali dobrote lokalnih ponudnikov. Za velikodušen prispevek se zahvaljujemo Vinotoču Primožič z Malega vrha in Mojci Praprotnik za vrhunsko vino, butični pivovarni Skubeer iz Šoštanja in Primožu Škrubi za izvrstno pivo, EKO kmetiji Kozman iz Podkraja in Evi Kozman za sonca poln jabolčni sok in kuh, ki so ga spekli posebej za to priložnost, vrtnarstvu in kmetiji Imperl iz Florjana in Tomažu Imperlu za sladke in slane namaze ter aromatični sirup, kmetiji Napotnik iz Topolšice in Gašperju Napotniku za odlične sire, EKO kmetiji Potočnik Poprask iz Skornega in Tatjani Štancar pa za slastne piškote. Lokalno, butično, srčno. Njam!

Več o ponudnikih, ki so združeni pod lokalno turistično znamko Čarobnost podeželja Šaleške doline, najdete na spletni strani Zavoda za turizem Šaleške doline Visit Saleska https://www.visitsaleska.si/sl/dozivetja/podezelsko/carobnost-okusov/

 

Nataša Dolejši

Rojena leta 1967 in se z arboristiko ukvarja od leta 2014, ko je zaključila podiplomski študij na Biotehnški fakulteti v Ljubljani. Za magistrsko nalogo je v okviru dela v Podjetju za urejanje prostora (PUP Velenje) in s pomočjo Mestne občine Velenje izdelala kataster urbanega drevja v Velenju. V prvem javno dostopnem katastru v Sloveniji (portal Prostorsko informacijski sistem občin, PISO) je bilo leta 2008 evidentiranih 7203 dreves.

V zadnjih letih aktivno sodeluje z MOV, kjer je vključena v terenske oglede in na osnovi le teh poda strokovne usmeritve, ki se nanašajo na nego in reševanje konfliktnih situacij med drevesom in okolico. Sodeluje tudi z Biotehniškem centrom Naklo, kjer izvaja neformalno izobraževanje s področja arboristike.

Je soavtorica nekaterih publikacij:

  • Sprehodi skozi vrtove in parke Spodnje Savinjske doline (1998)
  • Graščinski parki Šaleške doline (2002)
  • 50 dreves Velenja (2009)
  • Vodnik po stalnih zbirkah Vile Mayer (2012)

Recenzija: Vilko Rifel: Nega in podiranje dreves v zahtevnih situacijah (2013)

Službeno vodi družinsko podjetje Dolejši modni gumbi, ki ima več kot 100-letno družinsko tradicijo izdelovanja gumbov, če štejemo družinske korenine izdelovanja gumbov tudi na Češkem. Je članica Arborističnega društva Slovenije, predsednica Turistične zveze Velenje, aktivna članica Turističnega društva Velenje in Turističnega društva Šalek ter članica Sveta Krajevne skupnosti Staro Velenje.

Rada potuje, predvsem pa spoznava, povezuje in mreži ljudi različnih področij in znanj, saj verjame, da nas sodelovanje bogati.

 

Dr. Robert Brus

Rojen leta 1965 v Ljubljani.

Po maturi je študiral gozdarstvo na Oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani in študij končal decembra 1990. Za diplomsko delo z naslovom Bogastvo balkanske dendroflore je prejel fakultetno Prešernovo nagrado.

Leta 1999 je na Biotehniški fakulteti v Ljubljani zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Genetska variabilnost bukve (Fagus sylvatica L.) v Sloveniji in primerjava z njeno variabilnostjo v srednji in jugovzhodni Evropi.

Zdaj je redni profesor na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in na različnih oddelkih predava predmete s pogročja dendrologije, gozdne genetike, žlahtnjenja gozdnega drevja ter gozdnega semenarstva in drevesničarstva. Bil je mentor pri več kot 50 diplomskih nalogah, štiri leta zapored je prejel priznanje za najboljšega pedagoškega delavca na oddelku.

Bil je na več študijskih izpopolnjevanjih v tujini in je član več domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih združenj ter uredniških odborov znanstvenih revij. V zadnjih letih je bil predstojnik katedre in prodekan Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.

Raziskovalna področja, s katerimi se ukvarja, so v zadnjih letih predvsem dendrologija, biogeografija lesnatih rastlin, genetska in morfološka variabilnost drevesnih vrst ter ohranjanje njihove genetske variabilnosti. Zanima ga tudi uporaba dreves v urbanem okolju, arhitekturi in umetnosti.

Sodeluje v več različnih raziskovalnih projektih. Bibliografija Roberta Brusa obsega več kot 500 del, med njimi je 45 izvirnih znanstvenih člankov, več poglavij v znanstvenih monografijah in več kot 150 člankov v slovenskih strokovnih in poljudnoznanstvenih revijah. Je avtor znanstvene monografije Drevesa in grmi Jadrana (2012, Modrijan) in strokovnih knjig Naše drevesne vrste (1999, Slovenska matica), Sprehod po gozdu (2002, DZS), Drevesne vrste na Slovenskem (2004, Mladinska knjiga in 2012, samozaložba), Dendrologija za gozdarje (2005, učbenik) in Sto grmovnih vrst na Slovenskem (2008, Tehniška založba).

Dendrofloro vsega sveta sistematično fotografira že skoraj tri desetletja in vse knjige opremlja s svojimi fotografijami.

 

Tina Trampuš

Krajinska arhitektka in naravovarstvenica. Drevesa so že od nekdaj njena ljubezen in zatočišče. Ravno tako ljubi morje, zato  se je že pred več kot 20 leti iz Velenja preselila na Primorsko. Zadnji dve leti se drevesom posveča tudi v okviru samostojne dejavnosti, kjer lokalnim skupnostim in posameznikom svetuje glede nege dreves in skrbi za zelene površine. Njene korenine so razpredene na Štajerskem, Krasu in v Beli krajini, in tako rada sodeluje in deluje širom po Sloveniji. Trenutno tudi v okviru projekta, kjer spodbujajo participativno in kvalitetnejše načrtovanje otroških igrišč ter igro v naravi. Rada piše in redno objavlja na svojem blogu, občasno izvaja javne vodene sprehode med drevesi ter naravoslovne dneve za osnovnošolske otroke. Znamenje trepetlike v keltskem horoskopu ponazarja, kako s svojimi ‘senzorji’ ves čas lovi in raziskuje fizične ter duhovne plati dreves, narave ter našega svetega Sveta. Vse to si želi predati tudi drugim, saj je prepričana, da živimo v času, ko se moramo spet spomniti, kaj pomeni resnično sobivati z naravo.

DANES DOGAJA

Dogodki, ki so na sporedu danes.

23 maja 2024

No Events were found.

UPCOMING EVENTI

To so naslednji dogodki, ki so na programu eMCe placa.

Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Nedelja
29
30
1
2
3
4
1
5
6
7
8
9
1
10
1
11
1
12
1
13
14
15
16
17
1
18
1
19
20
1
21
22
Current Date
23
24
3
25
3
26
2
27
28
29
30
31
1
1
2

Copyright © Zavod eMCe plac 2018 | Made by Matic Korošec