JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE ZA AKTIVNO DELOVANJE V MESTNI OBČINI VELENJE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022.

By 14 septembra, 2021 No Comments

15 oktobra, 2021 23:55

Mladinski center Velenje na podlagi Odloka o štipendijski shemi v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 9/2019)

 

objavlja

 

»JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE ZA AKTIVNO DELOVANJE V MESTNI OBČINI VELENJE

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022«

 

 1. Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je štipendiranje dodiplomskih ali podiplomskih študentov, ki aktivno delujejo v MOV.

 

 1. Cilj javnega razpisa

 

Mladinski center Velenje (v nadaljevanju: štipenditor) dodeljuje letne štipendije študentom, ki s svojim aktivnim delovanjem v Mestni občini Velenje dvigujejo kvaliteto življenja ter sodelujejo z Mladinskim svetom Velenje, javnimi zavodi, društvi ali zvezo društev.

 

 • Višina razpisanih sredstev in štipendije

 

Višina razpisanih sredstev znaša 5.400 EUR. Višina štipendije znaša 90 EUR na mesec. Štipenditor izplačuje štipendije študentom za aktivno delovanje v Mestni občini Velenje za obdobje od 1. oktobra 2021 do 30. septembra 2022.

 

 1. Financiranje štipendije

 

Štipendije v celoti financira Mestna občina Velenje (v nadaljevanju: financer). Sredstva so zagotovljena z  Odlokom o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2021  (Uradni vestnik MOV, št. 17/2019) na proračunski postavki 40319053 – Štipendije.

 

 1. Pogoji

 

Na javni razpis se lahko prijavijo študenti, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in so državljani Republike Slovenije,
 • niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti in niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,
 • so v preteklem študijskem letu uspešno zaključili vsaj prvi letnik študijskega programa 1. ali 2. bolonjske stopnje, v katerega so vpisani,
 • hkrati ne prejemajo druge štipendije, razen državne štipendije.

 

Vlagatelj mora zgoraj navedene točke izpolnjevati celoten čas upravičenosti do štipendije.

 

 1. Dokumentacija

 

Vlagatelj mora predložiti:

 • v celoti izpolnjen in podpisan obrazec »Vloga za dodelitev štipendije za aktivno delovanje v Mestni občini Velenje za študijsko leto 2021/2022«, dostopen na https://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi in spletni strani http://www.mc-velenje.si/
 • kratek življenjepis,
 • dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja,
 • dokazilo o študijskem uspehu (potrdilo o opravljenih izpitih),
 • potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
 • potrdilo o stalnem prebivališču v Mestni občini Velenje,
 • v primeru šolanja v tujini mora vlagatelj k vlogi priložiti prevod dokumentacije ter ustrezno primerjavo vrednotenja uspešnosti študija v tujini z ocenami oziroma vrednotenjem v Republiki Sloveniji,
 • pisno potrdilo in opis delovanja, ki sta podpisana s strani odgovorne osebe in opremljena z žigom organizacije o aktivnem delovanju oziroma nadpovprečni angažiranosti znotraj Mladinskega sveta Velenje, javnega zavoda, društva ali zveze društev v MOV. Upoštevajo se potrdila, dokazila in priporočila, ki so pridobljena v zadnjem šolskem oz. študijskem letu.

 

Dokazila iz pete in šeste alineje lahko pridobi financer sam iz uradnih evidenc, če vlagatelj da pisno soglasje.

 

Več informacij in vloga: Info in vloga: http://www.mc-velenje.si/

DANES DOGAJA

Dogodki, ki so na sporedu danes.

12 aprila 2024
19:00 to 23 aprila, 2024

Evropski teden mladih: Made in Velenje – Jam sessions

Druženje / Klubski večeri

[vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="...

Več
19:00

Odprtje razstave Dimitrija Petrovića: Zgodbe eMCeja v stripu

Art

[vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="...

Več

UPCOMING EVENTI

To so naslednji dogodki, ki so na programu eMCe placa.

Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Nedelja
1
2
3
4
5
2
6
2
7
8
9
1
10
1
11
1
Current Date
12
2
13
3
14
2
15
1
16
2
17
1
18
2
19
2
20
2
21
1
22
1
23
1
24
25
26
1
27
1
28
29
30
1
2
3
4
5

Copyright © Zavod eMCe plac 2018 | Made by Matic Korošec