PODALJŠAN javni natečaj NAJ PROSTOVOLJEC MOV

By 26 May, 2021 No Comments

1 June, 2021 00:00

Mladinski svet Velenje, Mladinski center Velenje in Mestna občina Velenje, pod častnim pokroviteljstvom župana Mestne občine Velenje Petra Dermola objavljajo javni natečaj, preko katerega bodo na podlagi prijav izbrani prostovoljke, prostovoljci in naj prostovoljna organizacija leta 2020 v Mestni občini Velenje.

 

Prijavljene prostovoljke in prostovoljci se bodo potegovali za naziv v dveh starostnih kategorijah, in sicer DO 30 let ter NAD 30 let. Kot starostna meja bo upoštevana starost, dopolnjena v letu 2020.

 

Javni natečaj je razpisan tudi za naziv naj prostovoljne organizacije v letu 2020 v Mestni občini Velenje. 

 

1. POGOJI ZA SODELOVANJE

NATEČAJ NAJ PROSTOVOLJKA/PROSTOVOLJEC 2020 V MESTNI OBČINI VELENJE

 • Predlagatelj je lahko posameznica oz. posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod in druga pravna oseba javnega ali zasebnega prava.
 • Prijavljeni posameznik/posameznica mora imeti stalno prebivališče v Mestni občini Velenje oziroma mora njegovo/njeno delovanje v letu 2020 biti povezano z Mestno občino Velenje, za svoje delo ne sme biti zaposlen-a za izvajanje dejavnosti, za katero se ga/jo prijavlja na natečaj, prav tako za svoje delo ni smel-a prijeti plačila preko kakršnekoli pogodbe ali študentske napotnice.
 • Če je aktiven-a na več področjih se v razpisnem obrazcu to jasno opredeli in pri vsaki rubriki ter posebej zabeleži
 • Prijavljeni posameznik/posameznica mora biti s prijavo seznanjen-a in se mora z njo strinjati. Svoje strinjanje potrdi s podpisom prijavnice in priloženega življenjepisa.
 • Predlagatelj mora izpolniti priloženi obrazec – PRIJAVNICO, ki jo lahko dobi na spletnih straneh www.mc-velenje.siwww.velenje.si (javne objave in razpisi) ali prejme po navadni ali elektronski pošti (sporočilo na: [email protected]).
 • Obvezna priloga k prijavnici je kratek življenjepis (v kategoriji DO 30 let je zaželen v europass obliki http://www.europass.si/europass_zivljenjepis.aspx) prijavljenega/prijavljene (maksimalno 500 znakov). Prijavnici so zaželena priložena dokazila o opravljanju prostovoljnega dela (to so lahko fotografije, objave v medijih, izjave in mnenja drugih udeleženih in druga dokazila o prostovoljnem delu prijavljenega/prijavljene osebe).

 

NATEČAJ NAJ PROSTOVOLJNA ORGANIZACIJA 2020 V MESTNI OBČINI VELENJE

 • Predlagatelj je lahko posameznica oz. posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod in druga pravna oseba javnega ali zasebnega prava.
 • Prijavljena organizacija mora imeti sedež v Mestni občini Velenje. Njihovo delovanje v letu 2020 mora biti povezano z Mestno občino Velenje.
 • Organizacija, ki je v zadnjih 5. letih prejela naziv Naj prostovoljna organizacija MOV, tega naziva ne mora prejeti.
 • Prijavljena organizacija mora biti s prijavo seznanjena in mora kot dokazilo posredovati soglasje izvršilnega odbora.
 • Predlagatelj mora izpolniti priloženi obrazec – PRIJAVNICO, ki jo lahko dobi na spletnih straneh strani www.msv.siwww.mc-velenje.siwww.velenje.si (priložnosti) ali prejme po navadni ali elektronski pošti (sporočilo na: [email protected]).
 • Obvezna priloga k prijavnici je kratek pregled dela organizacije skozi njeno zgodovino in poslanstvo organizacije (maksimalno 500 znakov). Prijavnici morajo biti priložena dokazila o opravljanju prostovoljnega dela organizacije (to so lahko fotografije, objave v medijih, izjave in mnenja drugih udeleženih in druga dokazila o prostovoljnem delu organizacije).

 

 

 

 

2. IZBIRA NAJBOLJŠIH

O izbiri prostovoljk in prostovoljcev leta 2020 v Mestni občini Velenje, bo na podlagi prispelih prijav odločala komisija.

 

KRITERIJ ODLOČANJA:

NATEČAJ NAJ PROSTOVOLJKA/PROSTOVOLJEC 2020 V MESTNI OBČINI VELENJE

Kot kriterij odločanja bodo strokovni komisiji služili predvsem dosežki posameznikov/posameznic:

 • rezultati njihovega dela;
 • prevzemanje odgovornosti znotraj organizacij-e;
 • število izvedenih prostovoljnih projektov;
 • funkcije in nivo samoiniciativnosti in samostojnosti pri tem projektu;
 • aktivna participacija v projektu;
 • širjenje prostovoljstva;
 • vpliv na lokalno okolje;
 • število opravljenih prostovoljnih ur v letu 2020;
 • število opravljenih usposabljanj ter
 • splošni vtis prostovoljnega dela v letu 2020.

 

NATEČAJ NAJ PROSTOVOLJNA ORGANIZACIJA 2020 V MESTNI OBČINI VELENJE

Kot kriterij odločanja pri naj prostovoljni organizaciji bodo strokovni komisiji služili predvsem dosežki organizacije:

 • število članic/članov;
 • število prostovoljk/prostovoljcev;
 • izvedeni projekti/programi;
 • pridobljena sredstva za izvedbo projekta/programa;
 • vpliv na okolje;
 • širjenje prostovoljstva;
 • število opravljenih prostovoljnih  ur v letu 2020;
 • status organizacije (prostovoljna, humanitarna in ali deluje v javnem interesu) ter
 • celotno skupno prostovoljno delo v letu 2020.

 

 

Odločitev komisije je dokončna. Komisija si pridržuje tudi pravico, da podeli posebna priznanja izven navedenih kategorij in da v posamezni kategoriji ne podeli naziva, če bo presodila, da je število ali kvaliteta prijav prenizka.

 

 

 

3. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Prijavnica naj bo zaradi berljivosti izpolnjena v e-obliki (preko računalnika in ne ročno), ni pa to pogoj za njeno veljavnost.

Prijavnico (s prilogami) pošljite priporočeno najkasneje do torka, 1. junija 2021, na naslov: Mladinski svet Velenje, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje. Velja slovenski poštni žig s tem datumom in oznako na kuverti “NAJ PROSTOVOLJEC 2020 V MOV”.

Prijavnico (word dokument) pošljite tudi po elektronski pošti na naslov [email protected] .

EVENTS TODAY

Dogodki, ki so na sporedu danes.

25 July 2024
15:00 to 28 July, 2024

Neki poletnega v Letnem kinu ob Škalskem jezeru

Druženje / Concerts / Other

[vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="...

Več
17:00

Neki poletnega v Letnem kinu: ŠŠK PLAYS in Pub Quiz

Druženje

[vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="...

Več

UPCOMING EVENTS

To so naslednji dogodki, ki so na programu eMCe placa.

Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Nedelja
1
2
3
4
1
5
6
1
7
8
9
10
11
12
1
13
14
15
16
17
18
19
2
20
2
21
1
22
2
23
3
24
2
Current Date
25
2
26
2
27
2
28
1
29
30
31
1
1
2
3
4

Copyright © Zavod eMCe plac 2018 | Made by Matic Korošec