Mladinski kulturni klub eMCe plac

Šaleška cesta 3, 3320 Velenje, Slovenija

[email protected]

DELOVNI ČAS

Vsak dan: 13.00 – 24.00

PET in SOB: 13.00 – 02.00

V eMCe placu se vsako leto zgodi več kot:

40

90

10

DIREKTOR
Žiga Kočevar
VODJA PROGRAMA
Maruša Skornišek
+386 (0)31 421 074
VODJA ODNOSOV Z JAVNOSTMI IN PROGRAMA eMCe plac OZAVEŠČA
Špela Verdev
+386 (0)31 290 088
TEHNIČNA PODPORA
Jošt Kodrič
+386 (0)31 592 276
MOJSTER ZVOKA
Aleksander Saša Misja
+386 (0)51 341 732
MOJSTER ZVOKA
Rok Kugonič
+386 (0)41 281 850
MOJSTER ZVOKA - PRIREDITVENI PROSTOR VISTA
Mitja Grom
+386 (0)31 385 075
MOJSTER LUČI
Amadej Šuperger
+386 (0)70 746 521
VODJA GALERIJE
Nika Horvat

Mladi za mlade

Glavni cilj ob ustanovitvi mladinskega kulturnega kluba je bil ta, da mladi ta prostor začutijo. Vključeni so bili v vse delovne akcije, ki so potekale v eMCe placu, mladi ustvarjalci so imeli možnost soustvarjanja podobe prostora.

Največja dodana vrednost kluba je tako še danes delovanje po načelu: Mladi za mlade. Mladi aktivno sodelujejo s programskimi predlogi na vseh področjih, sodelujejo pri organizaciji in izvedbi prireditev ter aktivnosti, s tem pa imajo možnost soustvarjati program, ki jih zanima ter pridobivati znanje in izkušnje na tem področju.

Mnogo tistih, ki so se tukaj učili, neformalno izobraževali in kalili, danes uspešno delujejo na različnih poslovnih področjih, tako v lokalni skupnosti kot drugod. Širšo ekipo Kluba eMCe plac sestavlja več kot 60 mladih – dijakov, študentov, prostovoljcev, članov društev različnih subkultur in drugih zunanjih sodelavcev.

Vizija

Mladinski kulturni klub eMCe plac bo deloval v skladu s svojim poslanstvom ter potrebami, željami in pričakovanji mladih ter drugih mladinskih organizacij. S takšnim načinom dela in aktivnim vključevanjem mladih ter posledično s pripravo kreativnega in kvalitetnega programa pa bo postal eden najprepoznavnejših mladinskih prostorov na nacionalnem nivoju.

Poslanstvo

Mladinski kulturni klub eMCe plac je javni prostor za mlade in mlade po srcu, ki deluje z namenom zagotavljanja aktivnega življenja mladih in uresničevanja njihovih interesov, predvsem na področju mladinskega dela, kulture in umetnosti, sociale ter izobraževanja. Klub svoje poslanstvo uresničuje s programi in projekti, ki so plod lastnega delovanja, povezovanja z drugimi mladinskimi in sorodnimi organizacijami v Šaleški dolini in aktivnim vključevanjem mladih posameznikov. Ti prihajajo iz različnega družbeno-socialnega okolja in aktivno participirajo na vseh nivojih dela. S tem Klub eMCe plac vpliva na aktualno družbeno, kulturno in mladinsko okolje na lokalnem in nacionalnem nivoju.

Ekipa

Širšo ekipo Kluba eMCe plac sestavlja več kot 60 mladih – dijakov, študentov, prostovoljcev, članov društev različnih subkultur in drugih zunanjih sodelavcev.

Če potrebuješ redno ali občasno študentsko delo in maš željo soustvarjati glasbeni ali galerijski program, postati član društev, ki delujejo v prostorih eMCe placa ali biti del organizacijske ekipe festivalov, nam piši na [email protected].

Več o klubu in dejavnostih, ki jih izvajamo

Kavarna

Koncerti

Art

Klubski večeri

Program in dogodki

Oprema kluba

Prostori kluba

eMCe plac ozavešča