Zgodba eMCe placa

Klub eMCe plac je že vrsto let priljubljeno zbirališče mladih. Mladi soustvarjajo tako zunanjo podobo kot programsko shemo, ki jo polnijo z vsebinami, ki jih zanimajo. Je alternativni klub, kjer nastajajo vedno nove kulture in sveže ideje, je prostor, kjer sobivajo različne subkulture.

Klub eMCe plac sestavljajo kavarna, galerija in večnamenski prostor za koncertne in gledališke dejavnosti, kjer se izvajajo tudi razne delavnice, izobraževalne in socialne aktivnosti, športni turnirji in različni družabni ter klubski večeri.

Pester in raznolik program se izvaja redno in daje prostor tudi tistim subkulturam, ki so sicer velikokrat prezrte ali nezaželene. Letno se pod okriljem Kluba eMCe plac izvede več kot 40 koncertov, več kot 90 tematskih klubskih večerov in 10 galerijskih razstav.

Osrednji del kulturnega programa so koncerti najrazličnejših glasbenih žanrov, kjer priložnosti za predstavitev in nabiranje izkušenj dobijo tudi neuveljavljene glasbene skupine iz Velenja, Slovenije in tujine. Že od samega začetka delovanja kluba je odprta galerija , kjer razstavljajo tako mladi ustvarjalci, kot že uveljavljeni vizualni umetniki.

Klub eMCe plac od samega začetka deluje na principu: mladi za mlade.

Mladim zagotavlja kvalitetno vsakodnevno preživljanje prostega časa, koriščenje prostorov za interesne dejavnosti, pester nabor alternativne mladinske kulture ter možnost sodelovanja pri ustvarjanju programa, uresničevanja lastnih idej in izobraževanja.

Z vključevanjem na različna področja, kot so administrativna, tehnična, organizacijska, promocijska dela, pridobivajo neformalne izkušnje, s tem pa se izboljšuje kompetenčna opremljenost mladih. Velik poudarek je na vključevanju mladih z manj priložnostmi, s tem pa se jim omogoča lažja vključitev v družbeno dogajanje. V letih delovanja so se izoblikovala mnoga alternativna društva, ki delujejo v prostorih kluba eMCe plac.

Mladinski kulturni klub eMCe plac je edinstven produkt tesnega sodelovanja Mladinskega Centra Velenje in Šaleškega študentskega kluba.

Klub eMCe plac je »plac« z dušo, ki jo vsaka generacija preoblikuje in zaznamuje po svoje.

Zgodovina

V prostore današnjega Kluba eMCe plac so se mladi naselili leta 1996, ko jim je Mestna občina Velenje na njihovo pobudo odstopila prostore zadaj Rdeče dvorane. Ideja o nastanku je prišla predvsem iz potrebe po alternativnem mladinskem klubu, kjer bi lahko mladi kvalitetno preživljali prosti čas, ustvarjali vsebine, ki jih zanimajo, se zabavali in družili.

Mladinski center je takrat že začel razvijati programe na področju mednarodne mobilnosti mladih in na socialnem področju, obenem pa v istem prostoru izvajal kulturne in zabavne prireditve. Do konca devetdesetih let je bilo izvedenih že več kot 90 koncertov. Prva je na odru stala znana velenjska rock’n’roll skupina Res Nullius, za njimi pa še mnogi drugi – Majke, Demolition group, Kaoz, The Stroj, Hladno pivo, itd.

V tem času so velenjčani orali ledino in ustanovili prvi mladinski center kot javni zavod v Sloveniji, spletli močno lokalno mrežo ter se začeli povezovati, sodelovanje se je ohranilo vse do danes.

Prostori v velenjski Rdeči dvorani so se s selitvijo Mladinskega centra Velenje sprostili in takrat je nastopil čas svežih idej in novih načrtov. Skupaj so jih zasnovali ključni akterji na mladinski sceni: Mladinski center Velenje (MC Velenje), Šaleški študentski klub (ŠŠK) in Mladinski svet Velenje (MSV).

Edinstven produkt tesnega, a neodvisnega sodelovanja, je ustanovitev Zavoda eMCe plac v letu 2008, z namenom, da izboljša kvaliteto življenja mladih, predvsem na področju organiziranja in izvajanja mladinskih interesnih dejavnosti s področja športa, vzgoje, sociale, izobraževanja, kulture in umetnosti, založništva, mednarodnega sodelovanja, mladinskega turizma, šolstva ter javnega obveščanja, katerih poglavitni namen in cilj ni pridobivanje dobička.

Zavod eMCe plac je upravljanje kluba prevzel konec leta 2010 in od takrat skrbi za kader, za nenehen razvoj kluba, pripravo programa in organizacijo prireditev, ter izvajanje gostinske dejavnosti, sodeluje z drugimi mladinskimi organizacijami in društvi, tako pri organizaciji in tehnični izvedbi projektov kot pri prijavah na občinske, nacionalne in evropske razpise.

Mladi so od samega začetka pa do danes dobrodošli pri soustvarjanju programa, uresničevanja lastnih idej in izobraževanja. Klub eMCe plac je prostor, kjer lahko kvalitetno preživljajo prosti čas, se udeležujejo raznih dogodkov in uživajo v pestrem naboru alternativne mladinske kulture.

Do danes je v prostorih Kluba eMCe placa delalo več kot 300 natakarjev in dežurnih, 400 programsko sodelujočih, 100.000 obiskovalcev, izvedlo se je več kot 600 koncertov, številnih znanih in še neuveljavljenih glasbenih ustvarjalcev, 200 galerijskih razstav, 1. 500 klubskih večerov in še več drugih mladinskih programskih vsebin.

Spletna stran

Zavod eMCe plac je v letu 2018 izvedel dolgo načrtovano prenovo spletne strani na kateri se trenutno nahajate. Stara spletna stran zaradi tehničnih problemov trenutno ni na voljo.

Več o klubu in dejavnostih, ki jih izvajamo

Kavarna

Koncerti

Art

Klubski večeri

Program in dogodki

Osebna izkaznica

Oprema kluba

Prostori kluba