Potopljena krajina: okrogla miza o šaleških jezerih

By 14 novembra, 2023 No Comments

28 novembra, 2023 17:00

Datum

28. 11. 2023

Ura

Pričetek ob 17. uri

Lokacija

Vista bar,
Cesta Simona Blatnika 26b,
3320 Velenje
Kako se z vodnimi obliži celijo brazgotine, ki so nastale nad premogovnikom na dobri petini površine Šaleške doline?
Bodo nastajale nove in kakšni bodo njihovi vplivi na krajino, življenjski prostor in biotsko raznovrstnost, gospodarjenje z gozdovi in drugimi kmetijskimi površinami ter kakovost življenja ljudi v neposredni bližini?
Ali po revitalizaciji preti nova degradacija?
Na okrogli mizi bomo uvodoma predstavili proces nastanka šaleških jezer (vključujoč okoljsko, gospodarsko in družbeno škodo zaradi sprememb na površju, ekološko degradacijo in sanacijo Velenjskega jezera), nato bomo predstavili aktualno stanje (lokacije aktivnega pridobivanja premoga, širjenja, poglabljanja in nastajanja novih ugreznin ter konkretnih posledic za krajino, biotop, biodiverziteto, gospodarjenje z gozdovi in drugimi kmetijskimi površinami, kakovost življenja ljudi v neposredni bližini) in osvetlili različne scenarije za prihodnost (ukrepi za omejevanje škode in trajnostno revitalizacijo).
Gostje okrogle mize bodo vodja tehničnega sektorja Premogovnika Velenje mag. Drago Potočnik, krajinska arhitektka in prostorska načrtovalka Saša Piano in predstavnik oziroma predstavnica Zavoda RS za varstvo narave.
BIO:
mag. Drago Potočnik
Mag. Drago Potočnik je magister znanosti s področja rudarstva in geotehnologije. Svojo poslovno pot je takoj po študiju leta 1995 začel v Premogovniku Velenje, kjer je med drugim bil vodja službe Jamomerstvo in geodezija ter tehnični vodja rudniškega prostora, med leti 2006 in 2015 je je vodil premogovniško družbo PV Invest, vodil je številne rudarske projekte, sodeloval pri trženju geodetskih storitev Premogovnika Velenje, z Geodetsko upravo Republike Slovenije in Fakulteto za geodezijo pa je sodeloval pri različnih državnih projektih. Kot projektni vodja je aktivno sodeloval pri pripravi spremembe rudarske zakonodaje in pri pripravi dokumentacije za podaljšanje koncesije delovanja Premogovnika Velenje. Leta 2023 je v Premogovniku Velenje prevzel vodenje Tehničnega sektorja družbe. Od leta 2019 je predsednik Slovenskega rudarskega društva inženirjev in tehnikov.
Saša Piano
Saša Piano je pooblaščena prostorska načrtovalka in pooblaščena krajinska arhitektka, trenutno zaposlena kot višja svetovalka za okolje in prostor na Občini Ljubno in kot višja predavateljica nosilka predmeta Uvod v prostorsko načrtovanje na Fakulteti za varstvo okolja v Velenju. Ukvarja se s krajinskim, urbanističnim in prostorskim načrtovanjem in planiranjem ter pripravlja raziskovalne naloge (strokovne podlage za SPRS za področje gozdarstva, PVO za zasneževanje za smučišče Golte in TET3, Prostorska študija združitev Velenjskega in Družmirskega jezera), prostorske planske in urbanistične dokumente (Urbanistična zasnova Šoštanja, Krajinske zasnove ugrezninskega območja premogovnika Velenje, Krajinske zasnove Savinje po poplavah 1990), projektno dokumentacijo – vodilne mape in načrte krajinske arhitekture (najvidnejše izvedbe – prenova vrta vile Mayer v Šoštanju, prenova okolice Galerije Velenje). Je izdelovalka, (so)organizatorka ali ocenjevalka javnih natečajev, udeleženka raziskovalnih taborov, skupinskih in (so)avtorskih razstav, (so)avtorica predavanj ali javnih predstavitev na različnih strokovnih posvetih, objavlja prispevke v strokovnih publikacijah, v prostem času pa je aktivna pri ozaveščanju o pomenu prostora in njegovega trajnostnega urejanja.
Okroglo mizo organizira KID Comadres ob podpori Mladinskega centra Velenje in Zavoda za turizem Šaleške doline. Projekt Potopljena krajina je podprla Mestna občina Velenje na javnem razpisu za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.

DANES DOGAJA

Dogodki, ki so na sporedu danes.

24 februarja 2024
07:00

URŠŠKA – Pohod na Uršljo goro

Ostalo

[vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="...

Več
18:00

Šport: Basket liga

Druženje

[vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="...

Več
21:00

Metal koncert: Burial (ITA)/ Ensanguinate

Koncerti

[vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="...

Več

UPCOMING EVENTI

To so naslednji dogodki, ki so na programu eMCe placa.

Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Nedelja
29
30
31
1
2
2
3
1
4
5
6
7
8
1
9
1
10
2
11
12
13
14
15
1
16
17
18
1
19
20
1
21
22
23
2
Current Date
24
3
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
1
2
3

Copyright © Zavod eMCe plac 2018 | Made by Matic Korošec