Potopljena krajina: okrogla miza o šaleških jezerih

By 11 avgusta, 2023 No Comments

30 avgusta, 2023 17:00 - 19:00

Aktualne vremenske razmere so okrnile naše omizje, jutri pa pričakujemo nove nalive, zato okroglo mizo Potopljena krajina, ki smo jo načrtovali za sredo, 30. avgusta, ob 17.00 na Visti, prestavljamo na oktober – svetovni mesec prostora. Upamo, da nam bodo okoliščine bolj naklonjene in bomo o ugrezninah in jezerih v Šaleški dolini lahko spregovorili s strokovnjaki tako s področja premogovništva kot prostorskega načrtovanja, limnologije in okoljevarstva.

 

Vista bar, 17.00

Kako se z vodnimi obliži celijo brazgotine, ki so nastale nad premogovnikom na dobri petini površine Šaleške doline? Bodo nastajale nove in kakšni bodo njihovi vplivi na krajino, življenjski prostor in biotsko raznovrstnost, gospodarjenje z gozdovi in drugimi kmetijskimi površinami ter kakovost življenja ljudi v neposredni bližini? Ali po revitalizaciji preti nova degradacija?

Na okrogli mizi, ki jo bo povezovala novinarka Tina Felicijan, bomo uvodoma predstavili proces nastanka šaleških jezer (vključujoč okoljsko, gospodarsko in družbeno škodo zaradi sprememb na površju, ekološko degradacijo in sanacijo Velenjskega jezera), nato bomo predstavili aktualno stanje (lokacije aktivnega pridobivanja premoga, širjenja, poglabljanja in nastajanja novih ugreznin ter konkretnih posledic za krajino, biotop, biodiverziteto, gospodarjenje z gozdovi in drugimi kmetijskimi površinami, kakovost življenja ljudi v neposredni bližini) in osvetlili različne scenarije za prihodnost (ukrepi za omejevanje škode in trajnostno revitalizacijo).

Pogovarjali se bomo s strokovnjakom s področja premogovništva, Dragom Potočnikom, strokovnjakinjo prostorskega načrtovanja, Sašo Piano ter z mladima diplomantoma, Joštom Kodričem in Salahudinom Halilovićem, ki sta v svojih diplomskih delih raziskovala aktualno stanje ugreznin območja in preverjala možne scenarije za krajino v prihodnosti.
BIO
Mag. Drago Potočnik
Mag. Drago Potočnik je magister znanosti s področja rudarstva in geotehnologije. Svojo poslovno pot je takoj po študiju leta 1995 začel v Premogovniku Velenje, kjer je med drugim bil vodja službe Jamomerstvo in geodezija ter tehnični vodja rudniškega prostora, med leti 2006 in 2015 je je vodil premogovniško družbo PV Invest, vodil je številne rudarske projekte, sodeloval pri trženju geodetskih storitev Premogovnika Velenje, z Geodetsko upravo Republike Slovenije in Fakulteto za geodezijo pa je sodeloval pri različnih državnih projektih. Kot projektni vodja je aktivno sodeloval pri pripravi spremembe rudarske zakonodaje in pri pripravi dokumentacije za podaljšanje koncesije delovanja Premogovnika Velenje. Leta 2023 je v Premogovniku Velenje prevzel vodenje Tehničnega sektorja družbe. Od leta 2019 je predsednik Slovenskega rudarskega društva inženirjev in tehnikov.
Saša Piano
Saša Piano je pooblaščena prostorska načrtovalka in pooblaščena krajinska arhitektka, trenutno zaposlena kot višja svetovalka za okolje in prostor na Občini Ljubno in kot višja predavateljica nosilka predmeta Uvod v prostorsko načrtovanje na Fakulteti za varstvo okolja v Velenju. Ukvarja se s krajinskim, urbanističnim in prostorskim načrtovanjem in planiranjem ter pripravlja raziskovalne naloge (strokovne podlage za SPRS za področje gozdarstva, PVO za zasneževanje za smučišče Golte in TET3, Prostorska študija združitev Velenjskega in Družmirskega jezera), prostorske planske in urbanistične dokumente (Urbanistična zasnova Šoštanja, Krajinske zasnove ugrezninskega območja premogovnika Velenje, Krajinske zasnove Savinje po poplavah 1990), projektno dokumentacijo – vodilne mape in načrte krajinske arhitekture (najvidnejše izvedbe – prenova vrta vile Mayer v Šoštanju, prenova okolice Galerije Velenje). Je izdelovalka, (so)organizatorka ali ocenjevalka javnih natečajev, udeleženka raziskovalnih taborov, skupinskih in (so)avtorskih razstav, (so)avtorica predavanj ali javnih predstavitev na različnih strokovnih posvetih, objavlja prispevke v strokovnih publikacijah, v prostem času pa je aktivna pri ozaveščanju o pomenu prostora in njegovega trajnostnega urejanja.

 

Mining has left scars on a fifth of Šalek Valley, now covered by water. Can these patches of water heal the land, and can we expect new scars? What will their effect be on the landscape, biotope, biodiversity, forest management, and other farmlands, and how will it affect the people living there? After revitalization, will there be new degradation?

At the discussion, hosted by Tina Felicijan from Besedilni atelje, we will first see how Šalek lakes were created (including the environmental, industrial, and social damage because of the changes on the surface, ecological degradation, and restoration of Velenje lake). Then we will present the current state (locations of active mining, expansion, sinking, and the actual consequences for the landscape, biotope, biodiversity, forest management, and other farmlands and the quality of life for the people in the vicinity). We will also highlight different scenarios for the future (measures for damage control and revitalization).

DANES DOGAJA

Dogodki, ki so na sporedu danes.

19 julija 2024
15:00 to 28 julija, 2024

Neki poletnega v Letnem kinu ob Škalskem jezeru

Druženje / Koncerti / Ostalo

[vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="...

Več
15:00

Lokostrelski turnir: 3. Perun Letni kino open

Ostalo

[vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="...

Več

UPCOMING EVENTI

To so naslednji dogodki, ki so na programu eMCe placa.

Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Nedelja
1
2
3
4
1
5
6
1
7
8
9
10
11
12
1
13
14
15
16
17
18
Current Date
19
2
20
2
21
1
22
2
23
3
24
2
25
2
26
2
27
2
28
1
29
30
31
1
1
2
3
4

Copyright © Zavod eMCe plac 2018 | Made by Matic Korošec